Equipament integral d'oficines

Mobiliari, Fotocopiadores, Terminals Punt de Venda

Terminals Punt de Venda - Registradores

 

 

 

Nou Reglament de Facturació 

L'1 de desembre de 2012 es va publicar al BOE el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament en què es regulen les obligacions de facturació de les empreses.

L'1 de gener va entrar en vigor aquest reglament que suposa l'eliminació dels tiquets convencionals i la seva substitució per la factura simplificada.

Es podran expedir factures simplificades quan l'import no excedeixi els 400 €, i també si l'import no supera els 3000€ (IVA inclòs) Si es donen diverses condicions, com per exemple:

- Vendes al detall

- Serveis d'hostaleria i restauració

- Serveis oferts per sales de ball i discoteques

- Serveis de perruqueria i estudis de bellesa

 

... entre d'altres 

 

Podeu consultar el text complet en el següent enllaç al BOE aquí.